Rječnik feminizma

Zalagati se za potpuno korišćenje rodno osjetljivog jezika ne znači govoriti samo o neophodnosti njegove primjene, već pokazati na praktičnim primjerima kako je to moguće učiniti. Jedan od načina je, da budemo upoznati sa terminologijom koja je danas već postala standardna unutar feminističke i rodne teorije. Iako su u upotrebi decenijama ili godinama unutar feminističkih krugova, a u međuvremenu prihvaćeni i u drugim oblastima, osnovni termini i dalje ostaju često predmet stereotipnog određenja. Zbog toga je uvijek iznova neophodno podsjetiti na neke od odrednica koji su najčešće i najviše korišćene u okviru feministički i rodno aspektirane teorije i prakse – od obrazovanja, prava, istorije do književnosti, filozofije, sociologije, linvistike, antropologije, politike.
Milena Karapetrović

[explanatory dictionary]

Print Friendly